Polecamy książki
do nauki matematyki
w szkołach średnich
Oferta

Uwaga. Nakład książki "Matura z matematyki 2023 2024 poziom podstawowy i rozszerzony" cz. I jest wyczerpany.

Przykładowe strony Przykładowe strony Przykładowe strony
Matura z matematyki 2023 2024  Część I
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa

Treść książki jest zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi z 25 lutego 2022 roku.
Książka zawiera 269 zadań wprowadzających
(175 z rozwiązaniami) oraz 710 zadań maturalnych
(130 zadań na dowodzenie).
Oprawa: miękka
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2022
Wydanie I
ISBN 978-83-940544-6-5
Przykładowe strony
 
Matura z matematyki 2023 2024  Część II
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz

Treść książki jest zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi z 25 lutego 2022 roku.
Książka zawiera 195 zadań wprowadzających
(145 z rozwiązaniami) oraz 725 zadań maturalnych
(95 zadań na dowodzenie).
Oprawa: miękka
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2022
Wydanie I
ISBN 978-83-940544-7-2
Przykładowe strony
 
Matura z matematyki 2018 - ...  Część I
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa

Treść książki jest zgodna z wymaganiami maturalnymi obowiązującymi w LO od roku 2018.
Książka zawiera 261 zadań wprowadzających
(187 z rozwiązaniami), 881 zadań maturalnych
(157 zadań na dowodzenie), 10 zestawów ze schematami oceniania (tzw. nibymatury i półmatury).
Oprawa: miękka
Liczba stron: 208
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2017
Wydanie I
ISBN 978-83-940544-2-7
 
 
Matura z matematyki 2018 - ...  Część II
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz

<<< Nakład wyczerpany >>>
Treść książki jest zgodna z wymaganiami maturalnymi obowiązującymi w LO od roku 2018.
Książka zawiera 187 zadań wprowadzających
(138 z rozwiązaniami), 967 zadań maturalnych
(121 zadań na dowodzenie), 5 prawiematur i 3 próbne matury (ze schematami oceniania).
Oprawa: miękka
Liczba stron: 208
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2017
Wydanie I
ISBN 978-83-940544-4-1
 
 
Matura z matematyki 2015 - ...  Część I
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa

<<< Nakład wyczerpany >>>
Treść książki jest zgodna z wymaganiami maturalnymi obowiązującymi w LO od roku 2015.
Książka zawiera 261 zadań wprowadzających
(187 z rozwiązaniami), 872 zadania maturalne
(155 zadań na dowodzenie), 9 zestawów ze schematami oceniania (tzw. nibymatury i półmatury).
Oprawa: miękka
Liczba stron: 212
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2014
Wydanie I
ISBN 978-83-940544-0-3
 
 
Matura z matematyki 2015 - ...  Część II
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz

<<< Nakład wyczerpany >>>
Treść książki jest zgodna z wymaganiami maturalnymi obowiązującymi w LO od roku 2015.
Książka zawiera 187 zadań wprowadzających
(138 z rozwiązaniami), 951 zadań maturalnych
(118 zadań na dowodzenie), 5 prawiematur i 2 próbne matury (ze schematami oceniania).
Oprawa: miękka
Liczba stron: 208
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2014
Wydanie I
ISBN 978-83-940544-1-0
 
 
Matura z matematyki 2012 2013 2014 Część I
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa

<<< Nakład wyczerpany >>>
Treść książki jest aktualna i zgodna z wymaganiami maturalnymi w technikach w roku 2015.
Książka zawiera 239 zadań wprowadzających (w tym 145 z rozwiązaniami) oraz 593 zadania na poziomie egzaminu maturalnego (w tym 180 z rozwiązaniami).
Oprawa: miękka
Liczba stron: 176
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2011
Wydanie I
ISBN 978-83-929490-4-6
 
 
Matura z matematyki 2012 2013 2014 Część II
poziom podstawowy i rozszerzony
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz

<<< Nakład wyczerpany >>>
Treść książki jest aktualna i zgodna z wymaganiami maturalnymi w technikach w roku 2015.
Książka zawiera 204 zadania wprowadzające (w tym 160 z rozwiązaniami), 841 zadań na poziomie egzaminu maturalnego (w tym 220 z rozwiązaniami)
oraz 130 zadań zamkniętych (testowych).
Oprawa: miękka
Liczba stron: 212
Format: 20 cm na 27 cm
Rok wydania: 2011
Wydanie I
ISBN 978-83-929490-3-9
 
 
Matura z matematyki w liceach ogólnokształących
A. Kiełbasa
<<< Dostępne ostatnie 5 egz. >>>
Książka zawiera 150 zadań wprowadzających, 714 zadań maturalnych z lat dziewięćdziesiątych i 247 zadań maturalnych z lat 2000-2002. Do wszystkich zadań podano odpowiedzi. Na początku każdego rozdziału podane zostały te wzory i twierdzenia, które wykorzystuje się w zadaniach maturalnych.
Oprawa: miękka
Liczba stron: 187
Format: 16,6 cm na 23,6 cm
Rok wydania: 2002
Wydanie III
ISBN 83-908560-3-4
 
 
Tablice matematyczne dla uczniów szkół średnich
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz
<<< Dostępna >>>
W Tablicach zamieszczone zostały definicje wszystkich pojęć matematycznych oraz wszystkie twierdzenia, z którymi uczeń zetknie się podczas nauki w szkole średniej oraz na egzaminie maturalnym. Można w nich nie tylko szybko odszukać potrzebną informację, ale również mogą one pomóc uczniowi w powtórzeniu materiału, usystematyzowaniu wiedzy, czy wyjaśnieniu i zrozumieniu wielu pojęć. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami, zawiera indeks haseł. Książka polecamy jest uczniom szkół średnich, kandydatom na studia i studentom.
¦rodek dydaktyczny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Nr zalecenia 1552/2003 z dn. 15 07 2003 r.

Wydanie kolorowe na kredowym papierze
Oprawa: bindowanie drutowe
Liczba stron: 148
Format: 16,6 cm na 23,6 cm
Rok wydania: 2010
Wydanie I
ISBN 83-908560-8-5
 
 
Geometria - zbiór zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
A. Kiełbasa
<<< Dostępna >>>
Zbiór zawiera 582 zadania z planimetrii i 248 zadań ze stereometrii o bardzo zróżnicowanym stopniu trudności. Zaletą zbioru jest duża liczba zadań stosunkowo prostych, przeznaczonych dla ucznia o przeciętnych zainteresowaniach i uzdolnieniach matematycznych. Poszczególne rozdziały i podrozdziały rozpoczynają się od podania podstawowych definicji, wzorów i twierdzeń.
Do wszystkich zadań podano odpowiedzi.
Oprawa: miękka
Liczba stron: 132
Format: 16,6 cm na 23,6 cm
Rok wydania: 2009
Wydanie II
ISBN 83-921837-8-9
 
 
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki dla uczniów klas pierwszych szkół średnich
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz
<<< Nakład wyczerpany >>>
Zbiór adresowany jest do uczniów o nieco większych niż przeciętne uzdolnieniach i zainteresowaniach matematycznych. Zawiera zadania o bardzo zróżnicowanej skali trudności, od zadań prostych sprawdzających podstawowe wiadomości i umiejętności, po zadania trudne, nietypowe - przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie.
Książka zawiera 520 zadań testowych.
Do wszystkich zadań podano odpowiedzi.
Oprawa: miękka
Liczba stron: 95
Format: 14,6 cm na 20,6 cm
Rok wydania: 1998
Wydanie II
ISBN 83-908560-0-X
 
 
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki dla uczniów klas drugich szkół średnich
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz
<<< Dostępna >>>
Zbiór napisany został z myślą o uczniach klas drugich szkół średnich i osobach przygotowujących się do testowych egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Zawiera zadania o bardzo zróżnicowanej skali trudności, od zadań prostych sprawdzających podstawowe wiadomości i umiejętności, po zadania trudne, nietypowe - przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie.
Książka zawiera 669 zadań testowych.
Do wszystkich zadań podano odpowiedzi.
Oprawa: miękka
Liczba stron: 125
Format: 14,6 cm na 20,6 cm
Rok wydania: 1998
Wydanie I
ISBN 83-908560-1-8
 
 
Testy wielokrotnego wyboru z matematyki dla uczniów klas trzecich i czwartych szkół średnich
A. Kiełbasa, P. Łukasiewicz
<<< Dostępna >>>
Zbiór napisany został z myślą o uczniach klas trzecich i czwartych szkół średnich i osobach przygotowujących się do testowych egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Zawiera zadania o bardzo zróżnicowanej skali trudności,od zadań prostych sprawdzających podstawowe wiadomości i umiejętności, po zadania trudne, nietypowe - przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie.
Książka zawiera 702 zadania testowe.
Do wszystkich zadań podano odpowiedzi.
Oprawa: miękka
Liczba stron: 134
Format: 14,6 cm na 20,6 cm
Rok wydania: 1999
Wydanie I
ISBN 83-908560-2-6
 Tel. (22) 674-15-84
tel. (22) 448-42-71
Wydawnictwo2000

ul. Małego Rycerza 14d
03-289 WARSZAWA

kontakt@2000.com.pl

 

 


Oferta